Idéer. Storytelling.

Vi skapar berättande som driver förändring och stärker affären.

Människor vill inte ha information. Människor vill ha något de kan tro på. Därför behövs berättelser.

Vi är en digital storytellingbyrå.

Storytelling för oss är att skapa berättande.

En berättelse gör organisationen trovärdig och skapar en identitet som omvärlden kan förhålla sig till.

Genom att stärka varumärket åt kunder gentemot välidentifierade segment driver våra berättelser förändring. Med hjälp av berättelsen påverkar vi målgruppers synsätt, värderingar och värdegrunder.

För att skapa en stark berättelse måste idén stå i centrum. Det är utifrån idén som vi hittar den bästa uttrycksformen och sedan väljer vilken plattform för distribution som kommer att ge största möjliga effekt.

Storytelling för oss handlar om att hitta en organisations eller ett företags historia som berättar om organisationens synsätt och värderingar.

Bland all information som finns om ett företag vaskar vi fram den information som är relevant för målgruppen.

Antingen hittar vi historien och kommunicerar ut den i såväl traditionella som nya mediekanaler. Eller så hjälper vi organisationen att agera på ett sätt som skapar nya historier och värden som företaget eller organisationen vill associeras med.

Kort sagt, antingen hittar vi historien. Eller så skapar vi den.